Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Solunum yolları hastalıklarından mide bağırsak rahatsızlıklarına, ağız içi aft, yara ve uçuktan kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar mevcuttur. Fakat propolisin bu faydaları gösterebilmesi için, kovandan elde edildikten sonra uygun yöntemlerle işlenip insan tüketimine uygun hale getirilmelidir. 

 1. Propolis antitümör etkisi ile kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olur (1).
 2. Propolis antikanserojen etkisi ile, kanserli hücrelerin gelişimini inhibe edici etki göstermektedir (2).
 3. Kanser vakalarında tıbbi tedaviye ek olarak propolis kullanımı tedavi süresini hızlandırmakta ve tedavide kullanılan ilaçların yan etkilerine karşı karaciğeri korumaktadır (3).
 4. Propolis, enflamatuar barsak hastalıklarında rol oynayan Th1 hücrelerinin oluşumunu önleyerek kolitin şiddetini azaltmaktadır (4).
 5. Propolis, kemoterapiden dolayı oluşan ağız yaralarına karşı pozitif etki gösterir (5).
 6. Propoliste doğal olarak bulunan KAFE bileşeni hava yolu inflamasyonunu hafiflettir ve astım hastalığının tedavisinde potansiyel güçlü bir ajan olarak kullanılır (6).
 7. Propolisin etanol ekstraktı influenza virüsünün gelişmesini önleyici etki göstererek grip semptomlarını azaltmaya yardımcı olur (7).
 8. Propolis yüksek miktarda fenolik ve flavanoid madde içerdiği için, tip 2 diyabette glisemik kontrolün sağlanmasına yardımcı olur (8).
 9. Propolis antioksidan özelliği ile vücuttaki serbest radikalleri (hücre atıklarını) temizleyici etki göstermektedir (9).

Kaynaklar

 1. Xuan H, Li Z, Yan H, Sang Q, Wang K, He Q, Wang Y, Hu F, Antitumor Activity of Chinese Propolis in Human Breast Cancer MCF-7 and MDA-MB-231 Cells, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2014.
 2. Ishihara, M., Naoi, K., Hashita, M., Itoh, Y. Ve Suzui, M. Growth inhibitory activity of ethanol extracts of Chinese and Brazilian propolis in four human colon carcinoma cell lines “Oncology Reports 22: 349-354,2009.
 3. Padmavathi R, Senthilnathan P, Sakthisekaran, D, “Therapeutic effect of propolis and paclitaxel on hepatic phase 1 and 2 enzymes and marker enzymes in dimethylbenz(a)anthracene-induced breast cancer in female rats, “ Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. Jul;143(3):349-54,2005.
 4. Okamoto Y, Hara T, Ebato T, Fukui T, Toshiyuki Masuzawa, “Brazilian propolis ameliorates trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in mice by inhibiting Th1 differentiation,“ International Immunopharmacology 16 (2013) 178–183.
 5. Abdulrhman, M. et al., “Honey and a Mixture of Honey, Beeswax, and Olive Oil-Propolis Extract in Treatment of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis: A Randomized Controlled Pilot Study”, Pediatric Hematology and Oncology, 29:285–292, 2012.
 6. Ma, Y., Zhang, J.X., Liu, Y.N. Ge, A., Gu, H., Zha, W.J., Zheng, X.N. and Huang, M. 2016. Caffeic acid phenethyl ester alleviates asthma by regulating the airway microenvironment via the ROS-responsive MAPK/Akt pathway. Free Radical Biology and Medicine 101: 163-175.
 7. Shimizu, T., Hino, A., Tsutsumi, A., Park, Y.K., Watanebe, W. & Kurokawa, M. 2008. Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice. Antiviral Chemistry & Chemotherapy, 19: 7-13.
 8. Samadi N, Khosravi H, Rahmanian M, Askarishahi M, “Effects of bee propolis supplementation on glycemic control, lipid profile and insulin resistance indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind clinical trial, “Journal of Integrative Medicine, March 2017. 
 9. Fuliang, H.U., Hepburn, H.R., Xuan, H., Chen, M., Daya, S. & Radloff, S.E. Effects of propolis on blood glucose, blood lipid and free radicals in rats with diabetes mellitus. Pharmacological Research 51(2): 147-152.